Digital signeringProdukt og brukSikkerhet

Digital identifisering: Hva er sikker og enkel signering?

2 min læstid | 26.3.2023

Mange hverdagsoppgaver alt gjøres digitalt, som for eksempel signering av dokumenter. Det er praktisk – menn hvordan kan du vite at den som skriver under på andre siden av skjermen er den de sier de er derimot?

Digital identifisering er en grunnleggende forutsetning for alle digitale transaksjoner. Den har en sentral rolle i implementeringen av fungerende, smidige tjenester og prosesser. Ved hjelp av identifisering kan kundene dine bekrefte identiteten sin på en trygg og effektiv måte.

Mange viktige forretningsavtaler krever identitetsbekreftelse. Dette kan ta unødig lang tid siden kunden må møte opp personlig, eller det kan medføre risiko når dokumentene må sendes i posten. Vi lever i gullalderen for kundeopplevelser og kompliserte prosesser kan spille en avgjørende rolle i kundeforholdet. Det fremgår også av en undersøkelse utført av PWC.. Undersøkelsen viste at en god kundeopplevelse ofte dømmes ut ifra tjenestens smidighet og effektivitet.

Hvorfor opprettholde utdaterte prosesser som risikere at du miste verdifulle kundeforhold? Det finnes fleksible og sikre identifikasjonsalternativer som enkel og sikker identifisering.

Valg mellom sikker og enkel identifikasjon

Sikker og enkel identifisering for digital signering baserer seg på en EU-forskrift (eIDAS) som definerer den digital signaturens tre delene. Disse er signeringsmetodens autentisitet, dokumentets integritet og en påfølgende tredjepartsvurdering. Med andre ord, bør integriteten og opprinnelsen til det digitalt signerte dokumentet kunne bevises i etterkant. Dette gjøres dokumentet mer pålitelig enn en papirversjon.

Trygghet med sikker identifisering

Sikker to-faktor identifisering er en juridisk bindende måte å signere alle dokumenttyper på. Sikker identifisering er knyttet til en persons offisielle identitet, noe som alltid bekreftes ved identifikasjon.

I praksis betyr det at avanserte verktøy for identifisering benyttes under identifiseringen. Koder fra nettbanken og mobilsertifikat er eksempler på identifiseringssystem som benyttes til dette.

Når er det hensiktsmessig å bruke sikker identifisering?

Sikker identifisering anbefales spesielt for signeringsprosesser i tilfeller der partene ikke kjenner hverandre fra før.

En sikker identifisering kan også sidestilles med presentasjon av et identitetsdokument. Der du vanligvis ville ha bedt om å få se identifikasjon i forbindelse med signeringen, skal du benytte sikker identifisering ved digitale signeringer istedenfor.

Sikker identifisering støttes av banksystemene i Norge, Sverige, Finland og Danmark og kan derfor utføres med bankkoder fra alle disse landene. Dokumentet signeres ved hjelp av enklere identifisering hvis underskriveren befinner seg i et annet land enn disse.

Enkel identifisering med globale signeringer

Denne metoden er en praktisk måte når du skal samle digitale signaturer fra hele verden. Enkel identifisering er en raskere og enklere måte å signere dokumenter på i tilfeller hvor risikoene knyttet til signeringsprosessen eller dokumentene er lave.

Det er også nyttig når signaturer samles internt i bedriften, eller når underskriverne kjenner hverandre fra før.

Mens sikker identifisering krever nettbankkoder eller mobilsertifikater, for eksempel, krever enkel identifisering at underskriveren tegner sin egen signatur på dokumentet.

Slik foregår denne enkel prosessen:
1. Underskriveren åpner invitasjonslenken som ble sendt via e-post
2. De oppgir passordet, skriver inn signaturen sin og spesifiserer navnet sitt.
Vær oppmerksom på at både enkel og sikker identifisering er bindende signeringsmetoder juridiskmessig.

Fleksibilitet for dere som bruker Visma Sign

Visma Signs digitale signeringstjeneste tilbyr både sikker og enkel identifisering. Du kan bruke begge identifiseringsmetodene parallelt, eller velge individuell identifiseringsmetode for hver signering før du sender dokumentet.

Vil du ha mer informasjon om digital signering og Visma Sign? Send oss en forespørsel, så kontakter vi deg så raskt vi kan.

Madeleine Sandler

Madeleine Sandler jobber som markedsfører hos Visma Sign og er opptatt av å utforske hvordan bedrifter kan jobbe mer effektivt og miljøvennlig - uten å gå på bekostning av sikkerheten.