AvtalehåndteringDigital signering

Når er det behov for å lage en samarbeidsavtale?

2 min læstid | 12.6.2024

Det å utarbeide en samarbeidsavtale kan være aktuelt i mange ulike situasjoner. Dette gjelder enten du opererer i offentlig eller privat sektor. Så, når bør du egentlig sørge for å ha en avtale på plass? Og ikke minst – hvordan lager man en god samarbeidskontrakt?

Vi ser her nærmere på temaet, og deler noen tips for hvordan du kan gå frem!

Først og fremst: Hva er en samarbeidsavtale?

En samarbeidsavtale er en kontrakt mellom to parter som skal inngå et samarbeidsprosjekt med hverandre. Avtalen gir blant annet en konkret beskrivelse av hva samarbeidet innebærer. Samtidig vil den regulere avtalevilkårene.

Formålet med en samarbeidsavtale er vanligvis å skape forutsigbarhet og sikkerhet rundt samarbeidet. Samarbeidsavtaler er – i tråd med norsk avtalerett – juridisk bindende. Det betyr at alle partene som inngår i avtalen er forpliktet til å følge dens bestemmelser.

Hvem trenger å lage en samarbeidskontrakt?

De fleste samarbeidskontrakter eller -avtaler inngås mellom profesjonelle parter, enten det er i statlig, kommunal eller privat sektor. Dette inkluderer store virksomheter og etater i offentlig sektor, men også gründere og bedrifter i SMB-segmentet.

Avtalen kan også inngås mellom flere enkeltpersoner. Nettopp dette er for eksempel aktuelt om en gruppe personer skal starte opp en ny virksomhet sammen. Ved å lage en samarbeidsavtale, kan partene i mange tilfeller unngå konflikt på et senere tidspunkt.

Situasjoner som krever samarbeidsavtaler

Et samarbeid kan inngås mellom et bredt spenn av virksomheter og bransjer. Det finnes derfor mange eksempler på når det er behov for å lage en samarbeidsavtale. Noen ganger er man forpliktet til å ha en avtale, men det kan også være frivillig.

Kapittel 6 i helse- og omsorgstjenesteloven forplikter for eksempel helseforetak og kommuner til inngåelse av samarbeidsavtaler. Formålet med dette er å sikre et mest mulig helhetlig tilbud for mottakere av helse- og omsorgstjenester.

Det å lage en samarbeidsavtale kan også være aktuelt for bedrifter som inngår sponsorsamarbeid. Ja, eller i forskningsprosjekter som inkluderer samarbeidspartnere. Her vil gjerne avtalen tegnes mellom prosjektansvarlig og de aktuelle partnerne.

Hvordan lage en samarbeidsavtale?

Dersom virksomheten din har behov for å lage en samarbeidsavtale, kan dette alltids gjøres manuelt. Det vil si at partene selv utarbeider avtalen fra bunnen av, og deretter signerer den. Når avtalen lages, bør man blant annet ta hensyn til hva den bør inneholde.

Her er noen elementer som bør inngå i kontrakten:

  • En beskrivelse av arbeidet
  • Samarbeidets formål
  • Hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles
  • Bestemmelser vedrørende avstemninger
  • Fordeling av utgifter og inntekter
  • Tvisteløsning

Visma Sign gjør det enkelt å avtale

Spare opptil 90 % av tiden og kostnadene knyttet til signering med Visma Sign. Ønsker du å se hvordan tjenesten fungerer i praksis? Du kan prøve Visma Sign gratis uten tidsfrist.

Madeleine Sandler

Madeleine Sandler jobber som markedsfører hos Visma Sign og er opptatt av å utforske hvordan bedrifter kan jobbe mer effektivt og miljøvennlig - uten å gå på bekostning av sikkerheten.