Digital signering for offentlig sektor

Kostnadseffektive prosesser for offentlige foretak og kommuner

Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter og avtaler på en trygg og digital måte. Digital signering hjelper deg å minimere manuell dokumenthåndtering og papirarbeid på en enkel måte.

Pålitelig partner for offentlig forvaltning

Med digitale signaturer kan du foreta beslutninger og inngå avtaler raskere, og så sparer du både tid og kostnader i tillegg.

Alle signerte dokumenter lagres automatisk i det digitale arkivet. Du kan lett se nærmere på dokumenter og bilag som hører til avtaler og beslutninger, på ett og samme sted, uten å måtte lete i papirmøllen.

nytt dokument for signering inn i visma sign

Vi bruker det mest til signering av møteprotokoller etter styremøter og årsmøter, men også til signering av enkelte avtaler. Vi er veldig godt fornøyde med funksjonaliteten i Visma Sign.

Alf Halsen, spesialrådgiver, Bergen brannvesen.

3 gode grunner til å velge Visma Sign

1.

Sikkerhet

Hvert dokument og hver signatur kan spores. Visma Sign er velegnet for pålitelig håndtering og administrasjon av sensitive opplysninger. Tjenesten benyttes blant annet av forskjellige forsikringsbyråer, banker, finansieringsselskaper, helseorganisasjoner og andre bedrifter som krever et høy nivå for personvern og datasikkerhet.

2.

Juridisk bindende

I henhold til EU-direktivet er digitale signaturer juridisk bindende. Det er alltid mulig å bekrefte hvem som har signert dokumentet, når det ble signert og hva som ble skrevet under på. Digital signatur kobler digitalt sammen dokumentet og den som skal signere det. Det signerte dokumentet bekreftes med BankID.

3.

Integrasjoner

Takket være et omfattende API-grensesnitt kan tjenesten også integreres direkte med de programvarene som allerede brukes.

Sikker, rask og pålitelig

Bruk av digital signering er en enkel, effektiv, kostnadsbesparende og miljøvennlig måte å behandle dokumenter på.

Lisenser og søknader

Lisensbehandling og søknadsprosesser knyttet til tjenester, byggearbeid og miljø kan enkelt automatiseres ved å bruke et elektronisk skjema som kan integreres og signeres direkte på nettsiden.

Beslutninger og protokoller

Du kan enkelt signere og arkivere møteprotokoller fra styret, kommunestyret og andre organers møter, samt beslutninger fra tjenestemenn direkte og raskt, innenfor ett døgn.

Utdanning

Du håndterer innsamling av påmeldinger, behandling av søknader og administrasjon av attester i ett system.

Eiendommer og leiekontrakter

Med digitale signaturer trenger man ikke møte opp på et kontor eller skanne inn bilag når man skal skrive under på en leieavtale. I samme tjeneste administrerer du også enkelt boligsøknader og oppsigelsesvarsler for disse.

Sosiale tjenester

Med digitale signaturer kan du for eksempel godkjenne beslutninger om sosialhjelp, noe som betydelig reduserer behandlingstiden.

Innkjøp

Innkjøpsrutinene går raskere når du kan be om godkjenning fra de ansvarlige parter ved hjelp av elektroniske signaturer.

Ekspert-artikkel

Juridisk gyldighet for digital signatur

EUs eIDAS-forordning garanterer juridisk gyldighet for digitale signaturer.
Det er imidlertid viktig å være klar over at digital signatur er et bredt begrep, og det finnes ulike måter å signere digitalt på.

Ekspert-artikkel

E-signering er et bærekraftig valg

Bærekraft er viktig for bedriftens image. Å begynne å bruke Visma Sign er en konkret og enkel måte for bedrifter å utvikle sin bærekraft.

Les om tre bærekraftige grunner til å starte med e-signering på bloggen vår.

Over 60 000 bedrifter bruker Visma Sign

Vil du høre mer om tjenesten? Legg igjen en melding, og våre eksperter vil kontakte deg innen kort tid.