Digital signering

5 konkrete tips for å gjøre bedriften mer bærekraftig

2 min læstid | 1.12.2021

Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) publiserte i august sin sjette hovedrapport som fokuserer på det naturvitenskapelige grunnlaget for fysiske klimaendringer..

Resultatene viser at menneskeskapte klimaendringer fører til rask global oppvarming.

Det er en overhengende risiko for at klimaendringene vil få stor innvirkning på land og samfunn over hele verden. Rapporten antyder at bedrifter må gå inn for å bli bærekraftige allerede nå.

Bærekraftige virksomheter gagner mer enn bare miljøet. Mange bedrifter opplever at kundeantallet vokser i takt med at bedriften blir mer miljøvennlig.

Heldigvis er det flere små skritt en bedrift kan ta for å bli enda mer miljøvennlig.

Vi har samlet 5 tips for hvordan bedrifter kan ta sine første steg mot en bærekraftig fremtid.

1. Tilby muligheten for hjemmekontor

I dag er det enkelt for arbeidstakere å koble seg på bedriftens nettverk eksternt.

I tillegg til å spare tid på pendling til og fra kontoret sparer man også miljøet fra miljøutslipp knyttet til reiser til arbeidsplassen. Ved å redusere trafikken til og fra kontoret kan fjernarbeid være en måte man reduserer utslippene fra transportmidler.

Energiforbruket på kontoret reduseres også siden flere jobber hjemmefra. (Forbes, 2021)

2. Papirfritt kontor

Ved å redusere bruken av papir kan bedrifter både bidra til å spare miljøet, spare arkiveringsplass og redusere kostnader.

Visste du at man trenger 324 liter vann for å produsere ett kilo papir?!

Undersøkelser viser også at 45 % av dokumenter som lagres i fysiske arkiv, er kopier, og at 80 % av disse aldri ser dagens lys igjen etter arkivering. (The World Counts, 2021)

Digitale tjenester for dokumentbehandling, som digital signering, gjør det enkelt å flytte over fra papir til digital dokumentbehandling.

3. Spar strøm

Man kan enkelt spare strøm på kontoret med disse rådene: Slå av lysene i tomme rom, og utnytt dagslyset så mye som mulig. Husk elektronisk utstyr. Slå av datamaskiner, skjermer og skrivere når de ikke er i bruk.

Juster varmetermostaten til å slå seg på når de ansatte er på kontoret.

Senk temperaturen noen grader på kveldstid og i helgene.

Selv små temperaturendringer kan ha en stor innvirkning på det årlige energiforbruket.

4. Tilby gjenvinning

Reduser avfallsmengden på kontoret. Bytt ut engangskopper, -bestikk og -tallerkener til utstyr som kan vaskes og brukes på nytt.

Behovet for papir og penner reduseres betraktelig når bedriften går inn for å behandle dokumenter elektronisk.

Ved å tilby kildesortering blir det enklere å gjenvinne materialer som papir og plast. Bytt derfor ut papirkurvene på kontoret til kildesorteringsløsninger.

5. En hållbar leveranskedja

En bærekraftig forsyningskjede innebærer at alle parter i forsyningskjeden tar ansvar for hvordan deres handlinger påvirker natur og miljø.

Det er vanskelig å skape en bærekraftig forsyningskjede uten å vite hvordan forsyningskjeden fungerer. Det er derfor viktig å begynne med å kartlegge hvem som er en del av kjeden.

Kartleggingen hjelper deg med å identifisere miljømessige, økonomiske og sosiale utfordringer som leverandørene står ovenfor.

Etter dette kan bedriften fastsette langsiktige bærekraftsmål, kreve at leverandører setter seg egne bærekraftsmål og følge opp at disse målene blir fulgt. (Harvard Business Review, 2020)

Hvorfor vil det lønne seg for bedriften å øke sin bærekraftighet?

I fremtiden vil det settes enda høyere krav til bedrifters bærekraftighetstiltak. Ved å begynne i det små allerede i dag vil bærekraftige måter å tenke på bli en del av bedriftens DNA.

Bærekraftige alternativ er ofte de mest kostnadseffektive alternativene for bedrifter.

Foruten om å spare penger oppnår også bærekraftige virksomheter at de blir mer attraktive på arbeidsmarkedet. Bedrifter som vil skape en sterk og verdsatt merkevare, bør definitivt vurdere bærekraftighet.

Visma Sign har som mål å redusere unødvendig papirbruk, og støtter sterkt opp om en bærekraftig, ressurssparende fremtid.

Det er allerede 40.000 bedrifter som har tatt steget mot en papirfri, bærekraftig fremtid med Visma Sign.

Kontakt oss for å lære mer om hvordan din bedrift kan dra nytte av digital avtalehåndtering.

Madeleine Sandler

Madeleine Sandler jobber som markedsfører hos Visma Sign og er opptatt av å utforske hvordan bedrifter kan jobbe mer effektivt og miljøvennlig - uten å gå på bekostning av sikkerheten.