Digital signatur

Sikker signering med digitale signaturer

I henhold til EU-direktivet er digitale signaturer juridisk bindende. Det er også trygt å signere et dokument elektronisk. Det er alltid mulig å bekrefte hvem som har signert dokumentet, når det ble signert og hva som ble skrevet under på.

Sikker signering med identifisering og digitalt fotavtrykk

Visma Sign bruker hovedsakelig BankID. Juridisk sett er sikker identifisering det beste alternativet, siden det alltid kan bekreftes i ettertid. Du kan også benytte enklere identifisering (hvor du fysisk skriver under digital) dersom du heller vil det.

Les mer: Digital identifisering – et minikurs i sikker og enklere identifisering

Revisjonsspor

Alle dokumenter og signaturer kan lagres. Du kan til enhver tid se hvem som har signert, tidspunktet for signeringen, og hvilken signatur som mangler. Du kan til og med be om en bekreftelse på at mottakerne har lest dokumentet.

Digitalt dokumentarkiv

Visma Sign har et digitalt arkiv hvor du kan redigere mappene slik at de passer dine behov. Det går raskt og lett å finne riktige dokumenter.

En trygg tjeneste

Opplysninger lagres trygt

Visma Sign er velegnet for pålitelig håndtering og administrasjon av sensitive opplysninger. Tjenesten benyttes blant annet av forskjellige forsikringsbyråer, banker, finansieringsselskaper, helseorganisasjoner og andre bedrifter og organisasjoner som krever et høy nivå for personvern og datasikkerhet.

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål om digital signering og Visma Sign. Hvis du er interessert i å prøve Visma Sign og ønsker å høre mer, kan du også legge igjen en kontaktforespørsel, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Er en digital signatur juridisk like sterk som en tradisjonell signatur?

Ja. Det europeiske eIDAS-direktivet og nasjonal lovgivning danner det juridiske grunnlaget for digitale signaturer.

Digitale signaturer er tryggere og mer pålitelige enn papirsignaturer. Når signering skjer med bankkoder eller mobilsertifikat benyttes sterk identifikasjon og dokumentet kan ikke endres i etterkant uten å merkes.

Les mer: Digital signatur i lovverket – oversikt over ulike nivåer

Er en digital signatur tilstrekkelig som bevis i en sivil- eller straffesak?

Ja. Både i sivile saker og straffesaker utgjør et digitalt signert dokument et uomtvistelig bevis på hvilken rettshandling som har funnet sted, mellom hvilke personer og når.

I vår støtteportal finner du instruksjoner om hvordan du verifiserer et digitalt signert dokument.

Hvordan samler vi inn og lagrer data i tjenesten?

Visma Sign-tjenesten behandler data i henhold til tjenestens registerbeskrivelse.

Personlige identifikatorer som brukes til signering, lagres ikke i tjenesten i en identifiserbar form.

Til Visma Signs intergritetspolicy

Hvor lenge lagres dokumenter i arkivet?

Dataene lagres i tjenestens digitale arkiv i 7 år uten særskilt gebyr.

Hvordan vet jeg at Visma Signs databeskyttelse er i orden?

Visma Sign-tjenesten er utviklet ved hjelp av profesjonelle metoder og teknologier. Og følger Visma-konsernets strenge retningslinjer for databehandling. Tjenestens databeskyttelse blir jevnlig revidert av eksterne revisorer.

Visma Sign overholder GDPR.