Digital signering

Digital signering fortsetter sin popularitet i Norden – Visma Sign den mest populære løsningen

2 min læstid | 13.6.2024

Norge leder i bruken av digital signering i Norden, viser resultatene fra en undersøkelse utført blant bedriftsledere. Til tross for det, er det fortsatt rom for forbedringer når det gjelder kontraktshåndtering i Norge, Finland og Sverige.

Norge leder an i innføringen av digital signering

Når man vurderer økningen i bruk av digitale signaturer, har Norge med sin imponerende vekst hevet listen for hele Norden. Ifølge undersøkelsen, har norske bedrifter i stadig større grad tatt grep for å integrere digital signering i virksomheten. Veksten i bruken av digital signatur fra 55 % i fjor til 62 % i år reflekterer integreringen av teknologien i hverdagen til norske bedrifter.

Digitale signaturtjenester brukes jevnlig i Norden

I Norge, Finland og Sverige brukes digital signering konsekvent og regelmessig, ifølge undersøkelsesrapporten. Bruksraten er lik mellom disse tre landene. I Norge og Finland oppgir 74 % av bedriftene at de signerer digitalt hver måned, mens tallet er 75 % i Sverige.

Utfordringer med dokumentlagring er fortsatt aktuelle

Selv om digital signering er vanlig blant nordiske selskaper, er det overraskende at dokumenter fortsatt lagres som papirkopier i mapper eller på datamaskinens harddisker. I norske bedrifter er det imidlertid betydelig mer vanlig å arkivere dokumenter i skytjenester, enn i Finland og Sverige.

Undersøkelsen så også på utfordringene ved dokumenthåndtering. I Norge mente 45 % av de spurte at håndtering og lagring av dokumenter trenger klar forbedring, eller høyst er på et akseptabelt nivå. Tilsvarende tall var 41 % i Finland og 37 % i Sverige.

Situasjonen kan enkelt forbedres ved å bruke tjenester for elektronisk signering og arkivering, som Visma Sign.

Visma Sign er en av de mest kjente og populære digitale signeringstjenestene i Norge.

En undersøkelse viser at kjennskapen til Visma Sign har økt betydelig, og at den fortsetter å øke også i det norske markedet.

Visma Sign er den tredje mest kjente digitale signeringstjenesten i det norske markedet. 37 % av respondentene kjenner til tjenesten. I tillegg vurderer 26 % av selskapene å ta den i bruk, noe som er mer enn andre tilsvarende tjenesteleverandører. I tillegg fremsto Visma Sign som den mest populære digitale signeringstjenesten blant respondentene i undersøkelsen.

Madeleine Sandler

Madeleine Sandler jobber som markedsfører hos Visma Sign og er opptatt av å utforske hvordan bedrifter kan jobbe mer effektivt og miljøvennlig - uten å gå på bekostning av sikkerheten.