Bedriftsledelse og administrasjon

Visma Sign gir smidighet i bedriftens daglige rutiner

Modernisere beslutningsprosessen ved å benytte digital signering på avtaler og dokumenter. Når bedriftens dokumenter er signert med Visma Sign, har du dem alltid tilgjengelig i tjenestens digitale arkiv.

Viktige dokument trygt lagret

Kun bestemte personer skal ha tilgang til selskapets avtaler og andre fortrolige dokumenter.

Med Visma Sign administrerer du dokumenter på en trygg måte og bestemmer selv hvem som har tilgang til ditt selskaps viktige dokumenter. Sterk autentisering under signaturprosessen sikrer at du kan være sikker på hvem du inngår avtaler med.

signer avtale i visma sign

Tre gode grunner til å velge Visma Sign

1.

Alle dokumenter innen rekkevidde

Si farvel til kaotiske ringpermer – hvert eneste dokument som signeres med Visma Sign lagres i det digitale arkivet. Du kan enkelt også se hvilke avtaler som eventuelt gjenstår å signer.

2.

Raskere beslutningsprosesser

Du når frem til mottakerne med en forespørsel via e-post eller SMS, alt etter hva tid og sted krever. Ifølge vår statistikk signeres 89 % av dokumentene i løpet av 24 timer.

3.

Sikkerhet er høyeste prioritet

Avtaler håndtert på papir eller via e-post er sårbare for forfalskninger, feil og uautoriserte endringer. Med Visma Sign kan du kreve sterk autentisering fra den som signerer – det sikrer at dokumentet ikke endres etter at signaturprosessen er startet.

Digitalisere alle bedriftens avtaler

Generalforsamlinger

Arranger generalforsamlingen uten behov for å skanne protokoller og sende dem per post til alle involverte parter over hele landet.

Årsrapporter og regnskapsdokumenter

Elektronisk signerte regnskapsrelaterte dokumenter kan lagres og overføres til økonomistyringssystemer, uten at noe må skrives ut eller skannes.

Styreprotokoller og møtereferater

Spar tid for styremedlemmene med digital signering av møteprotokollen.

Fullmakter

Autoriser nødvendige personer raskt og selv om de er spredt over ulike deler av Norge. Etter signeringen er fullmakten juridisk bindende.

Partneravtaler

Inngå samarbeidsavtaler på en effektiv måte. Du finner alle dokumenter som har forbindelse med avtalen, på ett og samme sted

Innkjøp

Få godkjenninger fra de rette personene i bedriften for de viktigste innkjøpene.