Last ned mal for samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale mellom bedrifter

Hva er en samarbeidsavtale?

En samarbeidsavtale er en kontrakt mellom to parter som skal inngå et samarbeidsprosjekt med hverandre. Avtalen gir blant annet en konkret beskrivelse av hva samarbeidet innebærer. Samtidig vil den regulere avtalevilkårene.

Formålet med en samarbeidsavtale er vanligvis å skape forutsigbarhet og sikkerhet rundt samarbeidet. Samarbeidsavtaler er – i tråd med norsk avtalerett – juridisk bindende. Det betyr at alle partene som inngår i avtalen er forpliktet til å følge dens bestemmelser.

Last ned mal for samarbeidsavtale

Med vår samarbeidsavtale-mal kommer du enkelt i gang. Så snart du har fylt ut de relevante opplysningene, er avtalen klar til å signere.

Last ned mal for samarbeidskontrakt

Dette skal en samarbeidsavtale inneholde

Eksakt innhold i en samarbeidsavtale vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, og fra situasjon til situasjon. Er det snakk om en generell samarbeidsavtale, er det imidlertid visse punkter som bør inkluderes i de fleste tilfeller. Her er en oversikt:

 • En beskrivelse av arbeidet
 • Samarbeidets formål
 • Hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles
 • Bestemmelser vedrørende avstemninger
 • Fordeling av utgifter og inntekter
 • Tvisteløsning
 • Sted og dato
 • Signatur

Slik bruker du PDF-avtalemalen i Visma Sign

 1. Last ned PDF-en til datamaskinen din
 2. Fyll ut PDF-en og lagre den
 3. Logg inn på Visma Sign og send filen til mottaker

Tusenvis av avtaler inngås daglig med Visma Sign

Med Visma Sign håndterer du hele avtaleprosessen fra signering til arkivering. Start en prøveperiode og send avtalen din til signering gratis.