Produkt og bruk

Visma Sign får ny logo

2 min læstid | 28.9.2022

Med tydelige ambisjoner om å forenkle behandlingen av avtaler i alle nordiske foretak oppdaterer Visma Sign nå sin visuelle profil og logo.

Siden oppstarten i 2010 har Visma Sign jobbet for å være markedets beste, smidigste og tryggeste løsning for digital signering. I dag er ambisjonen å bli enda mer allsidig og tilby en helhetlig løsning for all avtalebehandling i foretaket – alt fra signering til arkivering.

Den nye, allsidige, visuelle profilen skal kommunisere nettopp denne økte ambisjonen. Samtidig består den grafiske profilen av farger vi forbinder med tillit, pålitelighet og iver – følelser vi ønsker at Visma Sign skal vekke hos sine brukere.

Det nye varemerket blir til virkelighet i løpet av oktober 2022. Den oppdaterte logoen vil vises i programmet, og samtidig vil den nye, oppfriskede, grafiske profilen implementeres på hjemmesiden.

Madeleine Sandler

Madeleine Sandler jobber som markedsfører hos Visma Sign og er opptatt av å utforske hvordan bedrifter kan jobbe mer effektivt og miljøvennlig - uten å gå på bekostning av sikkerheten.