visma sign 2022

Med tydelige ambisjoner om å forenkle behandlingen av avtaler i alle nordiske foretak oppdaterer Visma Sign nå sin visuelle profil og logo.

Siden oppstarten i 2010 har Visma Sign jobbet for å være markedets beste, smidigste og tryggeste løsning for digital signering. I dag er ambisjonen å bli enda mer allsidig og tilby en helhetlig løsning for all avtalebehandling i foretaket – alt fra signering til arkivering.

Et varemerke er mer enn bare en logo

Den nye, allsidige, visuelle profilen skal kommunisere nettopp denne økte ambisjonen. Samtidig består den grafiske profilen av farger vi forbinder med tillit, pålitelighet og iver – følelser vi ønsker at Visma Sign skal vekke hos sine brukere.

visma sign ny visuell profil

Det nye varemerket blir til virkelighet i løpet av oktober 2022. Den oppdaterte logoen vil vises i programmet, og samtidig vil den nye, oppfriskede, grafiske profilen implementeres på hjemmesiden.


Visma leverer programvare som forenkler og digitaliserer kjerneforretningsprosesser. Med tilstedeværelse over hele Norden sammen med Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika, er vi en av Europas ledende programvare selskaper.