Ifølge en bedriftsundersøkelse av analysebyrået nSight er Visma Sign Norges men også Nordens mest kjente tjeneste for digital signering. I tillegg hadde totalt 20 % av de de norske, svenske og finske bedriftene som svarte på undersøkelsen allerede tatt Visma Sign i bruk.

Visma Sign er den mest kjente løsningen på markedet.

Bruken av digital signering økte betydelig i 2020, da verden på mange måter gikk over til fjernmodus i forbindelse med pandemien. Det samme året strandet Visma Sign, som tidligere bare hadde operert i Finland, også i Norge og samtidig i Sverige. Nå, to år senere har den blitt den mest kjente løsningen for digital signering i hele Norden.

I Norge har Visma Sign fått en sterk posisjon, og 35 % av de som svarte på undersøkelsen kjente til Visma Sign. De norske respondentene var de som vurderte mest å ta Visma Sign i bruk, og i tillegg viste det seg å være hele undersøkelsens mest populære alternativ (33 % ville valgt Visma Sign som løsning). Ifølge undersøkelsen gikk Visma Sign også forbi konkurrentene i undersøkelsens andre målinger.

I undersøkelsen kjente 30 % av svenskene til Visma Sign, 19 % vurderte å ta det i bruk, og 14 % så på det som det beste alternativet på det svenske markedet. I Finland er Visma Sign den suverent mest kjente tjenesten for digital signering – den er mest kjent (66 %), mest vurdert å ta i bruk (50 %), og den er også det mest populære alternativet (33 %).

Norge først ute i digitaliseringen av arbeidet

Over halvparten (55 prosent) av bedriftene som svarte på undersøkelsen i Norge og Finland benyttet digital signering, mens den tilsvarende andelen i Sverige var på 39 prosent.

I Norge er digital signering mest brukt til signering av administrative og juridiske dokumenter samt dokumenter innenfor HR. I Finland brukes det mest til salg, som for eksempel til signering av kjøpekontrakter, og i Sverige til samarbeidsavtaler.

Avtalenes datasikkerhet på høyeste nivå i Norge

Når det ble spurt om de viktigste kriteriene for valget av løsning for digital signering, var det to egenskaper som kom tydelig frem i alle de tre landene. Dersom bedriften skulle skaffe seg en slik tjeneste, måtte den være både sikker og enkel å bruke.

Visma Signs sterke posisjon på markedet kan i hvert fall forklares med akkurat dette at det anses som både pålitelig, sikkert og enkelt å bruke. Disse egenskapene kom også opp på topp tre-listen i Norge, da det ble spurt om hvilke egenskaper respondenten forbinder med Visma Sign.

Undersøkelsen viste også en tydelig kontrast mellom bedriftenes forventninger til sikker signering av avtaler – og deres rutiner for sikker oppbevaring av dokumentene i etterkant.

Undersøkelsen viste at man benytter mange typer arkivering av avtaler, helt fra mapper til egen e-post. I Norge er harddisken på egen PC likevel det vanligste stedet for oppbevaring bedriftens viktige dokumenter (34 %). I Sverige og Finland forteller over halvparten av bedriftene at deres signerte dokumenter arkiveres i papirformat i mapper. I Norge er det bare 29 % av bedriftene som oppbevarer dokumentene sine i mapper.

Det mest datasikre alternativet, en skytjeneste, er mest brukt i Norge, hvor 29 % av bedriftene oppga at de brukte dette som et alternativ.

Ettersom datasikkerhetens betydning øker, går man også ut fra at bruken av skytjenester til oppbevaring av avtaler vil øke i alle de nordiske landene i fremtiden. Bruk av én tjeneste til alle avtalene gjør det mulig å få en effektiv administrering av avtalene i bedriften, hvor alle dokumentene er enkle å finne på samme sted, uavhengig av personalendringer.

Samtidig oppfyller bedriften kravene i GDPR når alle personopplysningene i avtalene oppbevares på en sikker måte. Bedriftene som allerede har tatt Visma Sign i bruk, får avtalene sine lagret automatisk i programmets egne, sikre arkiv.


Visma leverer programvare som forenkler og digitaliserer kjerneforretningsprosesser. Med tilstedeværelse over hele Norden sammen med Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika, er vi en av Europas ledende programvare selskaper.