Digitale signering for byggebransjen

Effektivisere prosesser og reduser papirarbeid med Visma Sign

Med Visma Sign kan du signere på dokumenter i byggebransjen samme hvor du befinner deg.

Du kan signere utallige dokumenter elektronisk –Kundeavtaler, arbeidsavtaler, godkjennelser av planer, finansielle avtaler og møtereferater.

digital signatur for byggebransjen

Over 50,000 selskaper stoler på Visma Sign

Hvordan byggebransjen drar nytte av digital signering

Få fart på prosessene og innhent signaturer i Norge med BankID og over hele verden med tegnet signatur.

Kom raskere i gang med kontrakter

Med digitale signaturer signeres dokumentene på en effektiv og smidig måte.
 Automatiser manuelle arbeidsoppgaver slik at arbeidet ikke stopper opp. Forkort tiden det tar å inngå avtaler fra uker til dager.

Minimer risikoen med avtaler

Takket være strenge tilgangsrettigheter, vil skriftlige avtaler bare kunne signeres og være tilgjengelige for forhåndsgodkjente personer.


Digital signering er en sikrere måte å signere kontrakter på enn den tradisjonelle måten med papir og penn.

Bedre tid, mer penger og økt produktivitet

Digitale signaturer sparer ressursene som blir brukt for signering. 
Alle kontrakter er samlet i det digitale arkivet, der du også kan sjekke hvilke avtaler som ennå mangler signaturer.

En brukervennlig løsning for byggebransjen

Send ut forespørsler om signering, samle inn signaturene og arkiver dokumentet automatisk – alt i ett og samme system.

Du kan samle inn signaturer fra hele verden enten med sikker (BankID) eller enklere identifisering. Både sikker og enklere identifisering er juridisk bindende.

Behandle all data i samsvar med GDPR. Arkiver data trygt i mapper med strenge autorisasjoner

Med webskjemaer som kan signeres digital, kan du digitalisere papirskjemaer og innsamling av informasjon i bedriften din.

Kom i gang med digital signering!

Prøv deg på 5 gratis signaturer, og få tilgang til alle funksjonene til Visma Sign. Ingen kredittkort eller fakturaopplysninger kreves.

Forskjellige ikoner