ELEKTRONISKE SIGNATURER FOR BYGGEBRANSJEN

Kontorarbeidet blir effektivisert med elektronisk signatur

Med Visma Sign kan du signere på dokumenter i byggebransjen samme hvor du befinner deg. Du kan signere utallige dokumenter elektronisk. Byggekontrakter, arbeidsavtaler, anbud, fullmakter og møtereferater. Kom raskt i gang på bare noen få minutter.

Du kan begynne å bruke tjenesten på 5 minutter. Registrer deg og opprett en egen Visma Sign-konto for bedriften din.

Opprett en Visma Sign-konto

Kom raskere i gang med kontrakter

Med elektroniske signaturer signeres dokumentene på en effektiv og smidig måte.
Automatiser manuelle arbeidsoppgaver slik at arbeidet ikke stopper opp. Forkort tiden det tar å inngå avtaler fra uker til dager.

Minimer risikoen med avtaler

Elektroniske signaturer er tryggere enn tradisjonell signering med papir og penn.
Takket være strenge tilgangsrettigheter, vil skriftlige avtaler bare kunne signeres og være tilgjengelige for forhåndsgodkjente personer.
Elektroniske signaturer sparer ressurser og øker produktivitet.

Bedre tid, mer penger og økt produktivitet

Elektroniske signaturer sparer ressursene som blir brukt for signering.
Du trenger ikke vente på signaturer, og du kan glemme unødvendig papirarbeid. Spar en betydelig mengde tid som kan brukes til mer produktive arbeidsoppgaver.

Elektroniske signaturer for byggebransjen

Sikker og enklere identifisering

Visma Sign kan brukes til litt av hvert. Du kan samle inn signaturer fra hele verden enten med sikker eller enklere identifisering. Både sikker og enklere identifisering er juridisk bindende.

Arkiver dokumentene digitalt.

Du har alltid tilgang til signerte dokumenter i det digitale arkivet. Du kan opprette egne mapper for de forskjellige dokumenttypene. Tilgang til mappene beskyttes av strenge tilgangsrettigheter. Send ut forespørsler om signering, samle inn signaturene og arkiver dokumentet automatisk – alt i ett og samme system.

Enkel innsamling av opplysninger med webskjemaer

Med webskjemaer som kan signeres elektronisk, kan du digitalisere papirskjema og innsamling av informasjon i bedriften din. Det er ikke lenger behov for å fylle ut skjemaer for hånd, eller overføre opplysninger manuelt.

En datasikker løsning for byggebransjen

Elektroniske signaturer er juridisk bindende. Det er alltid mulig å bekrefte dokumentets gyldighet og integritet, hvem som har signert dokumentet, når det ble signert og hva som ble skrevet under på.

Du kan når som helst sjekke status for signeringen. Du kan til enhver tid se hvem som har signert og hvilke signaturer som mangler.

Tjenesten er også velegnet for pålitelig håndtering og administrasjon av sensitive opplysninger. Visma Sign benyttes blant annet av forskjellige forsikringsbyråer, banker, finansieringsselskaper, helseorganisasjoner og andre bedrifter og organisasjoner som krever et høy nivå for personvern og datasikkerhet.

Opprett en Visma Sign-konto