Digital signeringSikkerhet

Sikker signering internasjonalt – uten nordisk BankID

2 min læstid | 27.10.2023
Sikker signering internasjonalt – uten nordisk BankID

Ved behov for dokumentasjon og inngåelse av kontrakter på tvers av landegrenser, er det helt avgjørende å forsikre seg om at signeringsprosessen er sikker og gyldig. Men er dette egentlig mulig uten å bruke nordisk BankID?

Det korte svaret på dette spørsmålet er ja, så fremt du har tilgang på en sikker e-signaturtjeneste. Med riktig verktøy vil alle e-signaturer være sporbare, noe som sikrer både integritet og ekthet.

Her ser vi nærmere på hvordan du går frem!

E-signering på tvers av landegrenser

I 1999 ble et EU-direktiv vedtatt, noe som ga et juridisk grunnlag for elektronisk signering. Her til lands har e-signaturer vært kjent gyldige siden 2001, da Lov om elektronisk signatur ble vedtatt.

Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) er en EU-forordning som gjør seg gjeldende I alle EU- og EØS-land, Norge inkludert. Denne sørger for at e-signaturer kan anerkjennes som juridisk gyldige, for eksempel i kontrakter og andre dokumenter. Kort fortalt skal en e-signatur kunne regnes som gyldig på lik linje med tradisjonelle signaturer.

Takket være eIDAS, er det også mulig å signere dokumenter elektronisk i Norge, uten at dette påvirker deres juridiske gyldighet i EU. Dermed kan norske selskaper inngå avtaler og signere disse både i Norge og utlandet.

Signaturer brukes hyppig ved inngåelser av kontrakter og når innhold i dokumenter skal verifiseres. Kort fortalt autentiserer signaturen identiteten til den som skriver under, og bidrar til at dokumenter kan kjennes gyldige.

Elektronisk signering er nyttig ved internasjonale avtaleinngåelser

Elektronisk signering av kontrakter er praktisk ved avtaleinngåelse på tvers av landegrenser. Man slipper å fysisk måtte sende dokumentet til utlandet (noe som kan ta dager eller uker, avhengig av fraktmetode). Dermed sparer man også tid og penger, for ikke å glemme – naturressurser (papir).

Den unisone EU-lovgivningen har dessuten bidratt til å gjøre e-signaturer til en anerkjent måte å bekrefte identiteten sin på.

Hvordan oppnå sikker signering av internasjonale kontrakter?

Bare det å velge e-signatur av internasjonale avtaler er i seg selv et sikkerhetstiltak, sammenlignet med det å signere for hånd. Elektroniske signaturer er nemlig mulig å spore, dersom man bruker en sikker e-signaturtjeneste som Visma Sign.

Sistnevnte sørger for at alle signaturer etterlater et såkalt revisjonsspor (Audit trail), som kan beskrives som et digitalt spor. Audit trail-stempelet gir grunnleggende opplysninger om partene som har signert dokumentet, inkludert tidsstempel og IP-adresser.

Hver eneste side i det aktuelle dokumentet blir stemplet med en unik identifikator og revisjonssporet. Derfor er det også mulig å verifisere signaturene og dokumentet i etterkant.

Enkel eller sterk identifikasjon

I noen situasjoner trenger man kun enkel identifikasjon gjennom en elektronisk signatur. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det er snakk om signering av et dokument innad i organisasjonen eller med personer utenfor Norden. Signaturen tegnes digitalt på dokumentet etter verifisering via email eller sms. Dokumentet vil kunne verifiseres, og man kan se partens navn, e-signatur, IP- og mailadresse.

Signatur laget med enkel identifisering

Dette er bare litt forskjellig fra en sterk identifikasjon. Der er det snakk om tofaktorautentisering, der partenes identitet blir bekreftet av en ekstern aktør. Dette kan skje gjennom bruk av mobilsertifikater eller bankkoder.

Visma Sign lar partene som underskriver bruke sine lands former for digital identifikasjon i hele Norden og i Nederland. I dokumentet vil man kunne se navnet til alle som har signert, samt tidsstemplene og opplysninger om hvilken nasjon identifikasjonsløsningen tilhører.

Dokumentets identifikator garanterer sikkerheten til e-signaturer. Her en signatur med BankID.

BankID er med andre ord ikke et must!

Dersom bedriften din skal inngå avtaler med utenlandske aktører, med personer uten tilgang til Nordisk BankID (ungdommer t.eks) eller av andre grunner signere internasjonale dokumenter, har Visma Sign verktøyene du trenger. E-signaturtjenesten lar deg signere dokumentene elektronisk, sikkert, enkelt og effektivt.

Alle signaturer kan verifiseres og spores, takket være Audit trail-stempelet. Enten det er snakk om enkel eller sterk identifikasjon vil dokumentet være verifiserbart.

Er du fortsatt usikker på hvorvidt Visma Sign er løsningen for deg?

Test gjerne en gratis demo i dag, og se hvor enkelt det er å komme i gang. Se frem til sikker signering av både norske og internasjonale kontrakter!

Madeleine Sandler

Madeleine Sandler jobber som markedsfører hos Visma Sign og er opptatt av å utforske hvordan bedrifter kan jobbe mer effektivt og miljøvennlig - uten å gå på bekostning av sikkerheten.