I dag har nesten alle voksne i Norge BankID, og nesten 2 millioner av disse bruker også BankID hver dag. Siden BankID er en så mye brukt løsning for å identifisere seg på, er det forventet at man også skal kunne inngå avtaler og signere med BankID.

Signer med BankID

Nedenfor presenterer vi to grunner til at det også er fordeler for bedrifter i å tilby signering med BankID:

Økt konkurransekraft med BankID-signering

Opptil 82 % av BankID-brukere opplever at BankID gjør livet enklere for dem.
Å aktivere signering med BankID gjør kontrakter automatisk enklere for underskriver å inngå. I stedet for å finne en penn, skriver og skanner, eller laste ned en PDF Editor for å tegne en signatur med musen, kan man ganske enkelt bruke en app en allerede er komfortabel med for å fullføre avtalen.

Muligheten for å signere avtaler med BankID-signatur bidrar til fleksibilitet, i tillegg til at bedriften fremstår som profesjonell og troverdig. Samtidig øker selskapets konkurransekraft, da dokumenthåndteringen effektiviseres – opptil 89 % av dokumentene som sendes gjennom Visma Sign signeres innen 24 timer.

Signering med BankID er derfor smart for begge parter – alle sparer tid, og bedrifter får kontrakter raskere.

Økt sikkerhet med BankID-signering

BankIDs undersøkelse avdekket også at BankID oppleves som trygt av brukerne. Signering med BankID gjør det også tryggere å inngå avtaler pga.:

  • BankID er personlig, noe som bidrar til å bekrefte at det er en sann og ekte person som signerer avtalen
  • En digital signatur laget med BankID er vanskeligere å forfalske enn en håndskrevet
    signatur på papir, og anses etter loven som en sterkt autentisert signatur
  • Udiskutable. Når du signerer ved bruk av e-legitimasjon, opprettes det en datalogg
    på avtalen, der det dokumenteres hvor, når og hvem som signerte
  • Det er heller ikke mulig å endre et dokument etter at det er digitalt signert, da det er lagret i systemet som sådan, og det kan alltid verifiseres i etterkant, f.eks. på følgende måte.

I dag brukes BankID av 4,4 millioner nordmenn. Visma Sign muliggjør digital signering med BankID og hjelper deg med å tilby sikker, fleksibel og sporbar identifikasjon for alle firmaavtaler og dokumenter.

Vanlige spørsmål om digital signering med BankID

Hvordan få avtale signert med BankID?

Du laster opp dokumentet som skal signeres i Visma Sign. Sterk autentisering, dvs. BankID, er standardinnstillingen, og trenger ikke velges separat. Deretter fyller du ut mottakerens informasjon – e-post eller telefonnummer – og sender dokumentet for signering. Ferdig!

Hvordan signere med BankID?

Mottakeren følger lenken de mottok på SMS eller i e-posten fra Visma Sign og leser avtalen. Ingen registrering nødvendig. Autentiseringen skjer heller ikke før du har sett dokumentet du fikk underskrevet. Neste steg er å velge BankID som autentiseringsmetode. Deretter fullfører du identifiseringen i appen.

Videre klikker du på «Signer dokumentet»-knappen, som fullfører signeringen og sender
personen enda en kopi av avtalen på e-post. Kjempeenkelt!

Vi gir deg 5 gratis signaturer!

Visma Sign er et fleksibelt og sikkert program for å få bedriftens viktigste dokumenter signert med BankID

Test helt uten forpliktelse – vi krever ikke kortdetaljer, og du bestemmer selv om du vil fortsette etter at du har brukt opp underskriftene dine.


Visma leverer programvare som forenkler og digitaliserer kjerneforretningsprosesser. Med tilstedeværelse over hele Norden sammen med Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika, er vi en av Europas ledende programvare selskaper.