Digital signeringSikkerhet

Sikker digital signering med Visma Sign

2 min læstid | 3.5.2024

Det er trygt å signere et dokument elektronisk og Visma Sign er velegnet for pålitelig håndtering og administrasjon av sensitive opplysninger. Tjenesten benyttes blant annet av forskjellige forsikringsbyråer, banker, finansieringsselskaper, helseorganisasjoner og andre bedrifter og organisasjoner som krever et høy nivå for personvern og datasikkerhet.

Det er alltid mulig å bekrefte hvem som har signert dokumentet, når det ble signert og hva som ble skrevet under på. Les mer om sikkerheten med digitale signaturer i Visma Sign.

Sikker signering med identifisering og digitalt fotavtrykk

Visma Sign bruker hovedsakelig BankID. Juridisk sett er sikker identifisering det beste alternativet, siden det alltid kan bekreftes i ettertid. Du kan også benytte enklere identifisering (hvor du fysisk skriver under digital) dersom du heller vil det.

Revisjonsspor

Alle dokumenter og signaturer kan lagres. Du kan til enhver tid se hvem som har signert, tidspunktet for signeringen, og hvilken signatur som mangler. Du kan til og med be om en bekreftelse på at mottakerne har lest dokumentet.

Digitalt dokumentarkiv

Visma Sign har et digitalt arkiv hvor du kan redigere mappene slik at de passer dine behov. Det går raskt og lett å finne riktige dokumenter.

Hvordan vet jeg at Visma Signs databeskyttelse er i orden?

Visma Sign-tjenesten er utviklet ved hjelp av profesjonelle metoder og teknologier. Og følger Visma-konsernets strenge retningslinjer for databehandling. Tjenestens databeskyttelse blir jevnlig revidert av eksterne revisorer.

Visma Sign overholder GDPR.

Les mer om sikkerheten i Visma Sign

Madeleine Sandler

Madeleine Sandler jobber som markedsfører hos Visma Sign og er opptatt av å utforske hvordan bedrifter kan jobbe mer effektivt og miljøvennlig - uten å gå på bekostning av sikkerheten.