Det å kunne integrer digital signatur som en del av programvaren tar brukeropplevelsen opp til et helt nytt nivå. Visma Signs digital signatur kan benyttes på flere forskjellige måter. Integreringen gjør det for eksempel mulig å signere alle personaldokumenter direkte fra personalsystemet og bekrefte kundebestillinger og -avtaler rett fra CRM-systemet. Du kan også opprette avtaler som skal signeres i sanntid på bakgrunn av opplysninger som oppgis i nettskjemaer. Det er kun fantasien som setter grenser for Visma Sign!

Enten du vil integrere digitale signaturer i et system som selskapet ditt allerede har opprettet, eller du vil benytte dem i et annet system, vil hele prosessen bli enklere med integrasjonsstøtten vår. Den beste måten å komme i gang med integrasjonen på er å kontakte Visma Sign sine eksperter for et introduksjonsmøte.

Første steg for integrasjon er å sette opp et møte mellom de ulike partene. Her bør representanter for Visma Sign og leverandøren av det integrerte systemet være tilstede. Sluttkunden for systemet som skal integreres kan også delta i møtet, hvis forespørselen om integrering opprinnelig kom fra kunden. Hvis sluttkunden bad om denne integreringen, vurderes det om løsningen skal implementeres som en produktifisert integrasjon tilgjengelig for alle brukere av systemet, eller om integrasjonen kun skal skreddersys sluttkunden som forespurte denne løsningen.

Visma Sign tilbyr en ny inntektskilde for programvaren din

Uansett om du velger en produktifisert integrasjon eller en brukerspesifisert løsning, vil neste steg være å gå gjennom de tekniske detaljene. Her vil Visma Signs integreringsstøtte presentere funksjonene i API-grensesnittet for systemleverandøren. Man vil også diskutere andre tekniske forhold som IT-sikkerhet og GDPR, plassering av depotarkiv (hos Visma Sign eller et annet sted?) samt eventuelle automatiske e-postutsendelser.

Systemleverandøren velger også ønsket prismodell, er det ønskelig med pakkepriser eller pris per transaksjon? Ved å tilby signaturer som en tilleggstjeneste via systemet, har du mulighet til å øke inntektene fra programvaren.

Når man er blitt enig om hvordan integrasjonen skal utføres, mottar utviklerne av systemet API-nøkler. Integrasjonen bygges i Visma Signs testmiljø. Visma Signs integrasjonsteam står hele tiden klar for å gi sin støtte og garantere at prosjektet går smertefritt fremover. Når integrasjonen er ferdigstilt i testmiljøet og virker slik det skal, får systemutviklerne API-nøkler til produksjonsmiljøet slik at integrasjonen kan tas i bruk.

Selv om det kan høres ut som systemintegrasjonen er en lang prosess, er den i virkeligheten verken omfattende eller ressurskrevende. Det er mulig å fullføre integrasjonen i løpet av bare et par uker etter introduksjonsmøtet.


Vil du integrer digital signatur i programvaren din? Kontakt ekspertene våre!

Kontakt oss

Les mer om Visma Signs API


Visma leverer programvare som forenkler og digitaliserer kjerneforretningsprosesser. Med tilstedeværelse over hele Norden sammen med Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika, er vi en av Europas ledende programvare selskaper.