Kostnadseffektive prosesser for offentlig administrasjon og ledelse

Elektroniske signaturer hjelper deg å minimere manuell dokumenthåndtering og papirarbeid på en enkel måte.

Opprett en Visma Sign-konto

Offentlig administrasjon

Elektroniske signaturer øker intern effektivitet og hjelper dine medborgere til å ha et positivt syn på offentlig administrasjon. Bruk av elektroniske signaturer er en enkel effektiv, kostnadsbesparende og miljøvennlig måte å behandle dokumenter på.

Søknad om tillatelse til tiltak

Automatiser enkelt søknadsprosessen for byggetillatelser ved å bruke webskjemaer som kan signeres elektronisk.

Styreprotokoll

I løpet av ett døgn kan du ha signert og arkivert referater og protokoller fra styremøtene.

Leieavtaler for bolig

Med elektroniske signaturer trenger man ikke møte opp på et kontor eller skanne inn bilag når man skal skrive under på en leieavtale.

Sosiale tjenester

Med elektroniske signaturer kan du for eksempel godkjenne beslutninger om sosialhjelp, slik at behandlingstiden blir betydelig forkortet.

Innkjøp

Innkjøpsrutinene går raskere når du kan be om godkjenning fra de ansvarlige parter ved hjelp av elektroniske signaturer.

Foreninger & stiftelser

Elektroniske signaturer reduserer unødig papirarbeid, senker kostnadene og gjør prosessene mye raskere. Så kan du konsentrere deg om det viktigste.

Administrering av medlemsopplysninger

Med ferdige webskjemaer som legges inn på nettsiden og signeres elektronisk, kan du enkelt samle inn og oppdatere medlemsinformasjon i henhold til GDPR-forordningen.

Administrativt arbeid

Møtereferater, avgjørelser, arbeidskontrakter … Det er mye å spare på å digitalisere administrative oppgaver i bedriften din.

Samarbeidsavtaler

Det blir enklere å finne nye samarbeidspartnere når du forenkler avtaleprosessen med bidragsytere, sponsorer og andre selskaper.

Hvorfor bør du velge
Visma Sign?

Med elektroniske signaturer kan du foreta beslutninger og inngå avtaler raskere, og så sparer du både tid og kostnader i tillegg.

Alle signerte dokumenter lagres automatisk i det digitale arkivet. Du kan lett se nærmere på dokumenter og bilag som hører til avtaler og beslutninger, på ett og samme sted, uten å måtte lete i papirmøllen.

2 M

brukere har signert med Visma Sign.

89%

av dokumentene som sendes til signering, signeres i løpet av 24 timer.

98%

av dokumentene som sendes til signering, blir signert.

Rask, trygg og pålitelig

Visma Sign-tjenesten har fra første stund tatt datasikkerhet på alvor, og utfører regelmessig sikkerhetsrevisjoner. Servere for tjenesten ligger i Finland.

Håndtering av kundeopplysninger oppfyller GDPR-forskriftene. Det er kun autoriserte representanter som har tilgang på dokumentene i tjenesten.

Datasikkerhet

Alle dokumenter og signaturer kan lagres. Visma Sign er velegnet for trygg håndtering og administrasjon av sensitiv informasjon, da kun autoriserte personer har tilgang til informasjonen. Tjenesten benyttes blant annet av forskjellige forsikringsbyråer, banker, finansieringsselskaper, helseorganisasjoner og andre bedrifter og organisasjoner som krever et høy nivå for personvern og datasikkerhet.

Juridisk bindende

I henhold til EU-direktivet er elektroniske signaturer juridisk bindende. Det er alltid mulig å bekrefte hvem som har signert dokumentet, når det ble signert og hva som ble skrevet under på. Elektronisk signatur kobler digitalt sammen dokumentet og den som skal signere det. Det signerte dokumentet bekreftes med Bank-ID eller mobil-sertifikat.