Digital signeringProdukt og bruk

Visma Sign effektiviserer brannvesenets arbeid

2 min læstid | 3.2.2021
visma sign erfaringer

Visma Sign benyttes av styrene i IUA Bergen region og Vest brann- og redningsregion samt brannsjefene i bergensregionen.

Bergen brannvesen er sekretariat for de regionale samarbeidene IUA Bergen region (interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning). Det omfatter 20 kommuner i bergensregionen og organisasjonen Vest brann- og redningsregion (VBR), et langsiktig faglig samarbeid mellom selvstendige brannvesen i 18 kommuner.

Når man tenker på flammer og fare ser man for seg blålys, hylende sirener og brannbiler som suser forbi i stor fart. Visma Sign hjelper Bergen brannvesen på en litt en annen måte.

“Styremedlemmene i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Bergen region og Vest brann- og redningsregion er spredt over hele regionen vår,” sier Alf Halsen, spesialrådgiver i Bergen brannvesen.

Vi fant ut at digital signering kunne være aktuelt for å effektivisere signering av møteprotokoller.

Selv om signering med Visma Sign går raskt, er det ikke brannfolk på vei til en utrykning som bruker det. Tjenesten benyttes derimot av styrene i IUA Bergen region og Vest brann- og redningsregion samt brannsjefene i bergensregionen, forteller Alf Halsen.

Vi bruker det mest til signering av møteprotokoller etter styremøter og årsmøter, men også til signering av enkelte avtaler.

Vi er veldig godt fornøyde med funksjonaliteten i Visma Sign,” avslutter Halsen.

Madeleine Sandler

Madeleine Sandler jobber som markedsfører hos Visma Sign og er opptatt av å utforske hvordan bedrifter kan jobbe mer effektivt og miljøvennlig - uten å gå på bekostning av sikkerheten.