VISMA SIGN KUNDECASE

IUA Bergen region

Visma Sign benyttes av styrene i IUA Bergen region og Vest brann- og redningsregion samt brannsjefene i bergensregionen. “Vi bruker Visma Sign mest til signering av møteprotokoller etter styremøter og årsmøter, men også til signering av enkelte avtaler.”

IUA Bergen

Bergen brannvesen er sekretariat for de regionale samarbeidene IUA Bergen region (interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning).

Det omfatter 20 kommuner i bergensregionen og organisasjonen Vest brann- og redningsregion (VBR), et langsiktig faglig samarbeid mellom selvstendige brannvesen i 18 kommuner.

www.bergen.kommune.no

Visma Sign effektiviserer brannvesenets arbeid

Når man tenker på flammer og fare ser man for seg blålys, hylende sirener og brannbiler som suser forbi i stor fart. Visma Sign hjelper Bergen brannvesen på en litt en annen måte.

“Styremedlemmene i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Bergen region og Vest brann- og redningsregion er spredt over hele regionen vår,” sier Alf Halsen, spesialrådgiver i Bergen brannvesen.

Vi fant ut at digital signering kunne være aktuelt for å effektivisere signering av møteprotokoller. Dette ble enda mer aktuelt etter at pandemien inntraff.

Selv om signering med Visma Sign går raskt, er det ikke brannfolk på vei til en utrykning som bruker det. Tjenesten benyttes derimot av styrene i IUA Bergen region og Vest brann- og redningsregion samt brannsjefene i bergensregionen, forteller Alf Halsen.

“Vi bruker det mest til signering av møteprotokoller etter styremøter og årsmøter, men også til signering av enkelte avtaler. Vi er veldig godt fornøyde med funksjonaliteten i Visma Sign,” avslutter han.

Kom i gang med tjenesten nå

Det er ikke vanskelig å bruke digitale signaturer. Kom raskt i gang i løpet av bare 5 minutter.