ELEKTRONISKE SIGNATURER FOR FINANSINDUSTRIEN

Åpenhet og effektivitet i dokumentasjonsprosesser
i finansindustrien

Opprett en Visma Sign-konto

Elektronisk signatur som oppfyller de strenge kravene finansindustrien stiller

Forsikringstjenester, finansieringstjenester samt bank- og investeringstjenester kan dra nytte av elektroniske signaturer. Våre kunder i finansindustrien benytter Visma Sign for:

 • Lånesøknader
 • Informasjonsavtaler
 • Endring av brukerkonto
 • Godkjennelse av vilkår
 • Nye kundeavtaler
 • Forsikringsavtaler
 • Fullmakter
 • Mer effektive prosesser for avtaler og dokumentasjon

  Elektroniske signaturer forkorter tiden det tar å skrive en avtale, gjør signeringsprosessen mer transparent, er trygg å ta i bruk og har betydelig mindre kostnader og risiko for feil forbundet med seg. Elektronisk signering er en enkel, trygg og rask måte kunden kan benytte i sine forretninger med deg.

  Trygt

  Avtaler som er inngått på papir eller via e-post kan forfalskes, inneholde feil eller endres i etterkant av uvedkommende. Visma Sign krever sikker identifisering av den som signerer dokumentet, og det er dermed garantert at dokumentet ikke kan endres på et senere tidspunkt.

  Effektivt

  En smidig og effektiv signeringsprosess sparer tid for alle involverte parter. Prosessen går mye raskere når avtaler og bilag ikke trenger å sendes i posten eller som vedlegg i en e-post. Visma Sign lar deg til og med følge opp signeringen og sende ut påminnelser.

  Kundevennlig

  Kunder ønsker å ta hånd om sine affærer så raskt og enkelt som mulig. Elektroniske signaturer kan brukes når som helst, hvor som helst, på den enheten som foretrekkes. Tilby en mer effektiv løsning til kundene dine, slik at handelen med din bedrift er behagelig og enkel.

  Elektroniske signaturer sparer tid og penger

  Hvor mye tid bruker din bedrift på å forberede, sende ut, korrigere, finne og arkivere avtaler og dokumenter for signering? Med Visma Sign kan du spare opptil 90 % av tid og utgifter knyttet til signering med papir og penn. Med elektroniske signaturer kan du inngå nye kundeavtaler raskere, forkorte behandlingstider for dokumenter og redusere antall feil og korrigeringer.

  Opprett en Visma Sign-konto