Signer dokumenter hvor du vil, når du vil

Med elektroniske signaturer kan du håndtere alle eiendomsdokumenter og avtaler digitalt. Du kan samle inn signaturer uavhengig av tid og sted.

Begynn å bruke elektroniske signaturer nå. Registrer deg og opprett en egen Visma Sign-konto for bedriften din på 5 minutter.

Opprett en Visma Sign-konto

Digitaliser avtaleprosesser innen eiendomsvirksomhet

Med elektroniske signaturer kan du ha tydeligere avtaleprosesser, og handelen kan gå raskere. Partene trenger ikke være fysisk tilstede for å signere, og du trenger ikke skanne inn bilag.

Fleksibilitet og besparelser

Elektroniske signaturer kan spare opptil 90 % av tid og utgifter knyttet til signering med papir og penn. Dette kan utgjøre en betydelig forskjell, spesielt for bedrifter som håndterer en stor mengde dokumenter.

Et juridisk bindende og trygt alternativ

Elektroniske signaturer er like juridisk bindende som underskrift på et papir. Med sikker identifisering kan alt bekreftes i ettertid. Takket være sikker identifisering, kan du være trygg på identiteten til den som signerer.

Rask innføring og kontinuerlig brukerstøtte

Be om en presentasjon av Visma Sign – du kan begynne å bruke tjenesten med én gang. Du kan også begynne å bruke tjenesten først, og så gradvis utvide den når du ønsker det. Vi gir deg støtte under introduksjonen og tilbyr også opplæring av brukere.

Opprett en Visma Sign-konto

Elektroniske signaturer for eiendomsvirksomhet

Håndtering og arkivering av dokumenter

Det er enkelt å ordne dokumenter i mapper og sette i gang signeringsprosesser i Visma Sign. Med Visma Sign kan du til og med administrere flere konto fra ulike selskaper samtidig, for eksempel i et større konsern eller hos en eiendomsforvalter.

Alle signerte dokumenter og skjemaer lagres i det digitale arkivet, slik at både bedriften og den som har signert har tilgang til de.

Samle inn opplysninger med et elektronisk skjema

Samle inn de opplysningene du trenger med et webskjema som signeres elektronisk.

Bruk webskjemaer i stedet for å skrive ut og sende papirskjemaer. Webskjemaer kan fylles ut fra hvor som helst, og opplysningene blir tilgjengelige for bedriften din med én gang.

Opprett en Visma Sign-konto

Det er enkelt å benytte elektroniske og digitale signaturer.
Du kan prøve tjenesten gratis nå og sende din første signaturforespørsel i løpet av 5 minutter.

Opprett en Visma Sign-konto

Mer effektiv eiendomsforvaltning selv med store avstander

Elektroniske signaturer kan brukes til så mangt. Du kan for eksempel signere protokoller fra generalforsamlinger uten å være fysisk tilstede.

Forbered protokollen umiddelbart etter generalforsamlingen og send den til møteleder, sekretær og protokolljusterer. Du kan samle inn signaturene raskt siden møtedeltakerne fortsatt har punktene som ble behandlet friskt i minnet.

Elektroniske signaturer kan brukes til:

  • Protokoll fra styremøter i borettslaget
  • Salgsoppgaver
  • Vedlikeholdsavtaler
  • Reservasjon av parkeringsplasser
  • Timebestillinger

Opprett en utleiekontrakt samme hvor du befinner deg

Gjør det enkelt både for deg selv og leietaker å signere på utleiekontrakter og andre nødvendige dokumenter. Med elektronisk signatur er det raskt og lett å skrive under på papirene, samme hvor du befinner deg. Etter signeringen kan du også arkivere dokumentene digitalt.

alignnone

Visma Sign gjør eiendomstransaksjoner smidigere

Ved salg av bolig skal ting ofte gå raskt. Det kan få innvirkning på salget om du rekker å sende ut avtalen til kunden for signering i dag, eller om du må vente til i morgen. Transaksjonen går raskere med Visma Sign, og dermed blir også kundeopplevelsen bedre.

Med Visma Sign sendes, signeres og arkiveres alle dokumenter elektronisk, og ingen tid blir kastet bort. Elektroniske signaturer kan for eksempel brukes til:

  • Salgsdokumenter for aksjeleiligheter
  • Fullmakter i forbindelse med skjøte for aksjeleiligheter
  • Panteavtaler og attester

alignnone

Prøv Visma Sign gratis

Vi tilbyr deg muligheten til å prøve elektroniske signaturer gratis og uten noen forpliktelser.

I prøveperioden får du 5 signaturer gratis. Prøveperioden er uten forpliktelser, og etter endt periode går den ikke automatisk over i en bestilling. Etter du har prøvd ut tjenesten, kan du velge en prispakke hvis du vil fortsette å bruke Visma Sign.

Prøv gratis