HR-løsninger med Visma Sign

En tjeneste for effektiv behandling av dokumenter knyttet til ansettelsesforhold

Visma Sign hjelper deg å minimere papirarbeidet, slik at du kan frigjøre ressurser til viktigere ting innen HR, slik som personalutvikling og rekruttering av ansatte med riktig kompetanse. HR-dokumenter kan signeres på en fleksibel måte, og avtaler kan enkelt bekreftes selv der hvor partene er langt unna hverandre.

Alle opplysningene lagres i det digitale arkivet i henhold til de fastsatte innsynsrettighetene.

Digitale arbeidsavtaler

Digitaliser dokumentene i HR-avdelingen

HR-dokumenter kan signeres på en fleksibel måte, og avtaler kan enkelt bekreftes selv der hvor partene er langt unna hverandre. I etterkant kan både arbeidstakere og arbeidsgivere enkelt finne frem avtalene. Du kan også velge å bestemme rekkefølgen på hvem som skal signere først.

Alle opplysningene lagres i det digitale arkivet i henhold til de fastsatte innsynsrettighetene.

Arbeidsavtale

Arbeidsavtaler kan behandles med fleksibilitet, og nye avtaler kan godkjennes på en enkel måte. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har god tilgang på avtalen.

Arbeidsattester

Utsted elektroniske attester. Arbeidstakeren har attesten sin i det digitale arkivet, og bedriften sparer tid på å slippe å skrive den ut og sende den i posten.

Oppsigelsesvarsler

Få underskrift på oppsigelsesvarsler uten problem.

Individuelle avtaler mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

Visma Sign hjelper deg å ta hånd om individuelle personalavtaler mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, som for eksempel avtaler om fjernarbeid, permisjoner og ferier.

Dokumentbehandling

Ta hånd om alle dokumenter på samme sted

Når du signerer dokumentene dine med Visma Sign, vil de alltid være lett tilgjengelig for deg. Du kan opprette mapper innad i tjenesten som passer for bedriften din, og du kan fastsette tilgangsrettigheter separat for hver enkelt mappe.

Logo til Lohilo

Å motta en digital invitasjon og signere med BankID setter et troverdig stempel på avtaleprosessen. Selskapet setter stor pris på en tjeneste som dette. Og når nyansatte kommer inn, føler de at de er en del av et mer seriøst og avansert foretak hvor man benytter seg av digitale midler i stedet for brev i posten.

Annie Steen, Personalansvarlig, Lohilo Foods AB

Les kundecase

Vil du vite mer om digitalisering av HR-prosesser?

Send en kontaktforespørsel og Visma Sign-eksperter vil kontakte deg så snart som mulig.