Tilgjengelighetserklæring for tjenesten Visma Sign Forms / Visma Solutions Oy

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for tjenesten Visma Sign Forms og er utarbeidet/oppdatert 29.01.2024. Tjenesten er underlagt lov om levering av digitale tjenester, som krever at visse nettjenester skal være tilgjengelige.

Vi har selv vurdert tjenestens tilgjengelighet.

Status for tilgjengeligheten til den digitale tjenesten

Denne tjenesten oppfyller delvis kravene til tilgjengelighet.

Innhold som ikke er tilgjengelig

    Ikke omfattet av lovgivningen
    Innhold publisert på tjenesten av brukere eller andre tredjeparter som ikke er produsert, finansiert eller kontrollert av tjenesteleverandøren selv.

Skjemaforfatteren kan definere overskrifter for skjemafelt som ikke er forståelige. Skjemaforfatteren kan også legge til lenker i teksten som kan være uforståelige, eller fremmedspråklige ord i skjemateksten.

Nettstedet er ennå ikke helt i samsvar med kravene

Mulig å oppfatte: kontrast mellom grafiske elementer

Utilgjengelig innhold og mangler ved innholdet

Tekstfeltenes justeringskanter, valg av ID-type, knappene Legg til signatur og Signer har ikke tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen.

Tilgjengelighetskrav som ikke er oppfylt

1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold

Mulig å oppfatte: Manglende overskriftsnivåer

Utilgjengelig innhold og mangler ved innholdet

Siden bruker ikke overskriftsnivå H1.

Tilgjengelighetskrav som ikke er oppfylt

1.3.1 Informasjon og relasjoner

Mulig å betjene: sidetittel

Utilgjengelig innhold og dets mangler

Sidetittelen er alltid Visma Sign Forms.

Tilgjengelighetskrav som ikke er oppfylt

2.4.2 Sidetitler

Mulig å betjene: Synlighet av målretting

Utilgjengelig innhold og mangler ved det

Det er ingen synlig markør i området Legg til fil.

Tilgjengelighetskrav som ikke er oppfylt

2.4.7 Synlig fokus

Forståelig: Feilhåndtering

Utilgjengelig innhold og mangler ved det

Feilmeldingene for ID og filinnsetting forklarer ikke hvordan brukeren kan håndtere en feilsituasjon.

Tilgjengelighetskrav som ikke er oppfylt

3.3.3 Forslag ved feil

Forståelig: Sidens språk

Utilgjengelig innhold og dets mangler

Uavhengig av hvilket språk som er angitt for skjemaet, er språket på siden alltid angitt på engelsk.

Tilgjengelighetskrav som ikke er oppfylt

3.1.1 Språk på siden

Robust: Navn på knapper

Utilgjengelig innhold og mangler ved det

Knappene for å slette den tilførte filen og de tilførte underskriverne har ikke et navn som kan identifiseres programmatisk.

Tilgjengelighetskrav som ikke er oppfylt

4.1.2 Navn, rolle, verdi

Robust: Skjermleseren viser ikke feilmeldinger.

Utilgjengelig innhold og dets mangler

Skjermleseren leser ikke opp feilmeldinger i personnummerfeltet og filinnsettingsområdet.

Tilgjengelighetskrav som ikke er oppfylt

4.1.3 Statusbeskjeder

Har du oppdaget en tilgjengelighetsbrist i vår digitale tjeneste?

Gi oss beskjed, så skal vi gjøre vårt beste for å utbedre mangelen via e-post på: [email protected]
Hvis det er et tilgjengelighetsproblem med innholdet i skjemaet, kan du kontakte personen som sendte deg skjemaet.

Tilsynsmyndighet

Hvis du oppdager et tilgjengelighetsproblem på nettstedet, må du først gi tilbakemelding til oss som administrerer nettstedet. Det kan ta opptil 14 dager før vi svarer. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får, eller
hvis du ikke får svar i det hele tatt innen to uker, kan du melde saken til Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands side finner du informasjon om hvordan du sender inn en klage og hvordan saken blir behandlet.

Kontaktinformasjon til tilsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enhet for tilsyn med tilgjengelighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
E-post: saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer, sentralbord: 0295 016 000

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre tilgjengeligheten

Denne nettsiden/applikasjonen ble publisert i 2017.