Elektronisk Signatur

Elektroniske
signaturer –
hvor du vil, når du vil

Elektroniske signaturer forkorter tiden det tar å skrive en avtale, gjør signeringsprosessen mer transparent, er trygg å ta i bruk og har betydelig mindre kostnader og risiko for feil forbundet med seg.
Prøv tjenesten uten bindingstid, du får de fem første signaturene gratis.

1 500 000

Brukere har signert med Visma Sign

21 000

Bedrifter og organisasjoner har tillit til Visma Sign

100%

I henhold til EU-direktivet er elektroniske signaturer fullt juridisk bindende.

Elektronisk signeringstjeneste

Elektroniske signaturer for salg
Elektroniske signaturer for administrasjon
Elektroniske signaturer for personalledelse

Prøv Visma Sign,
du får 5 signaturer gratis

Vi tilbyr deg muligheten til å prøve elektroniske signaturer gratis og uten noen forpliktelser, etter endt periode går den ikke automatisk over i en bestilling.

Hvorfor Visma Sign?

STARK IDENTIFIERING

Elektroniske signaturer er tryggere og mer pålitelige enn underskrifter på et papir. Siden signeringen foregår ved sikker identifisering ved hjelp av bankkoder eller et mobil-sertifikat, kan ikke dokumentet endres i ettertid uten at dette blir oppdaget.

DET EUROPEISKE eIDAS-DIREKTIVET STØTTER E-SIGNATURER

I henhold til EU-direktivet er elektroniske signaturer juridisk bindende.

AUDIT TRAIL

Alle dokumenter og signaturer kan lagres. Du kan til enhver tid se hvem som har signert, tidspunktet for signeringen, og hvilken signatur som mangler. Du kan til og med be om en bekreftelse på at mottakerne har lest dokumentet.

EN DEL AV VISMA-GRUPPEN

Vår unike struktur gjør det mulig å være nær det lokale markedet samtidig som vi deler vår verdensledende kompetanse på tvers av land, markeder og bedriftsgrenser.

SALGLØSNINGER

Salget går raskere med Visma Sign

Rask dokumentdeling og signering av avtaler effektiviserer det viktigste stadiet i et salg: gjennomføringen av salget. På dette tidspunktet i salgsprosessen er det viktig at kunden kan gå over og godkjenne salgsdokumentene på en enkel måte.

Som selger forbereder du en kontrakt, sender den inn for signering og følger opp utviklingen i salget.

 • Salgsavtale
 • Partneravtaler
 • Faktureringsavtale
 • Inngåelse og oppsigelse av avtaler
 • Nettbutikk

HR-LØSNINGER

Moderne og enkle personalprosesser

Minimere papirarbeidet, frigjøre ressurser til viktigere ting innen HR, slik som personalutvikling og rekruttering av ansatte med riktig kompetanse. Det er for eksempel enkelt å skrive under på arbeidsavtaler, siden du kan invitere alle parter samtidig til å signere. Du kan også bestemme rekkefølgen på hvem som skal signere først.

Fysisk lagring er helt unødvendig, alle opplysninger ligger trygt i det digitale arkivet.

 • Arbeidsavtale
 • Arbeidsattester
 • Oppsigelsesvarsler
 • Avtaler om hjemmekontor og ferier

ADMINISTRASJONSLØSNINGER

Forenkle beslutningsprosessen

Beslutningstakere i bedriften kan være vanskelige å nå frem til. Du kan modernisere beslutningsprosessen ved å benytte elektroniske signaturer på avtaler og dokumenter. 89 % av Visma Sign dokumentene signeres i løpet av 24 timer.

Eksempler på dokumenter som kan behandles elektronisk:

 • Protokoller
 • Regnskap
 • Møtereferater
 • Fullmakter
 • Samarbeidsavtaler
 • Innkjøpsavtaler

Oppsigelser av forsikringer håndteres nå digitalt hos oss. Behandlingstiden ble dermed forkortet fra to uker til én dag. Kostnadene våre sank til 1/20 i sammenligning med papirprosessen, og antall feil gikk ned. Men det viktigste for oss er at til og med kundene våre opplever at det er enklere å bruke Visma Sign.

IF Forsikringsselskap

Registrer deg og prøv det ut

I prøveperioden får du 5 signaturer gratis. Etter du har prøvd ut tjenesten, kan du velge en prispakke hvis du vil fortsette å bruke Visma Sign.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvis et dokument skal signeres, lønner det seg å gjøre det digitalt. Samle inn signaturer med Visma Sign på en enkel måte for regnskap, protokoller, avtaler og andre dokumenter.

Nedenfor kan du lese mer om vanlige spørsmål angående lovligheten av digitale signaturer.

 • Er en elektronisk signatur like juridisk bindende som en tradisjonell signatur?

  Ja. Det europeiske eIDAS-direktivet og nasjonal lovgivning støtter elektroniske signaturer.

 • Kan en elektronisk signatur brukes som bevis i en tvist eller en straffesak?

  Ja. I både rettssaker og straffesaker utgjør et digitalt signert dokument et ubestridelig bevis på hvilke juridiske hendelser som har funnet sted, mellom hvem og når.

 • Hvordan vi samler inn og lagrer opplysninger i tjenesten?

  Visma Sign-tjenesten behandler data i samsvar med tjenestens registerbeskrivelse.

  Personnummeret som brukes for signering, lagres ikke i tjenesten i en identifiserbar form.

 • Hvor lenge blir dokumentet lagret i systemet?

  Opplysningene lagres i tjenestens digitale arkiv i 7 år uten ekstra kostnad.

 • Hvordan kan jeg stole på personvernet til Visma Sign?

  Visma Sign-tjenesten er utviklet med profesjonelle metoder og teknologier.

  Sikkerheten blir regelmessig vurdert av eksterne aktører.

Bedriftspriser for Visma Sign

Mer enn 1,5 millioner brukere i nordiske land har allerede signert med Visma Sign. Slutt deg til denne voksende skaren ved å velge en prispakke som passer deg.

BASIC

80 KR / mnd

(960 KR / år)


Inkluderer 60 signaturer per år.
Ubegrenset antall brukere.

SMS-invitasjon: 2 kr per SMS

Enhetspris etter 60 signaturene:
15 kr per signatur.

Ta i bruk

PROFESSIONAL

250 KR / mnd

(3000 KR / år)


Inkluderer 240 signaturer per år.
Ubegrenset antall brukere.

SMS-invitasjon: 2 kr per SMS

Enhetspris etter 240 signaturene:
15 kr per signatur.

Ta i bruk

BUSINESS

550 KR / mnd

(6600 KR / år)


Inkluderer 600 signaturer per år.
Ubegrenset antall brukere.

SMS-invitasjon: 2 kr per SMS

Enhetspris etter 600 signaturene:
15 kr per signatur.

Ta i bruk

Alle priser har 0 % merverdiavgift.

ENTERPRISE

Trenger du enda flere signaturer, eller vil du benytte Visma Sign i enda større grad?
Integrer Visma Sign med dine nåværende prosesser og programmer. Utnytt det omfattende API-grensesnittet og webskjemaer.

Prøv Visma Sign, du får 5 signaturer gratis

Vi tilbyr deg muligheten til å prøve elektroniske signaturer gratis og uten noen forpliktelser, etter endt periode går den ikke automatisk over i en bestilling.