Visma Sign

Begynn å bruke elektroniske signaturer

Hent inn signaturer uavhengig av tid og sted. Elektroniske signaturer kan spare opptil 90 % av tid og kostnader i forbindelse med signering.

I tillegg til selve signeringen hjelper også denne tjenesten deg til å oppfylle de krav som stilles i loven for forebygging av hvitvasking. Du kan enkelt bekrefte identiteten til kundene dine med denne tjenesten.

Opprett en Visma Sign-konto

Elektroniske signaturer –
hvor du vil, når du vil

Samle inn signaturer på en enkel måte for regnskap, protokoller, avtaler og andre dokumenter. Du kan nå frem til de som skal signere uavhengig av tid og sted.

Identifiser kundene dine

Bekreft identiteten til kundene dine på en enkel måte med et webskjema som signeres elektronisk.

Digital arkivering

Alle signerte dokumenter og skjemaer lagres i et digitalt arkiv som begrenses av de brukerrettighetene du fastsetter.

De tre beste sidene ved tjenesten

Sikker identifisering

Bekreft dine kunders identitet med sikker identifisering. Sikker identifisering benytter koder fra banken eller et mobil-sertifikat til å bekrefte identiteten.

Webskjema

Samle inn opplysninger om kundene dine med et webskjema som signeres elektronisk. Den lar deg opprette webskjema på en enkel måte og sende dem til kunder for utfylling og signering. Raskt og enkelt.

Integrasjon

Visma Sign er allerede tilgjengelig i flere økonomiske administrasjonssystemer. Takket være det omfattende API-grensesnittet, kan tjenesten også integreres direkte i ditt økonomiske system.

Identifisering av kunder ved hjelp av webskjema

Elektroniske signaturer gjør det enklere å behandle dokumenter og identifisere kunder. Kunden trenger ikke å være fysisk til stede, for identiteten kan bekreftes med et webskjema som signeres digitalt.

  1. Kunden fyller ut opplysningene på webskjemaet.
  2. Skjemaet signeres elektronisk.
  3. Det signerte skjemaet sendes til et digital arkiv hvor partene kan velge hvor de selv ønsker å lagre det.

Høres dette interessant ut?

Mer enn 1,6 millioner brukere i nordiske land har allerede signert med Visma Sign. Opprett en Visma Sign
-konto på 5 minutter.

Opprett en Visma Sign-konto