Visma Sign har HR-Løsninger

En tjeneste for effektiv behandling av dokumenter knyttet til ansettelsesforhold

Opprett en Visma Sign-konto

Moderne og enkle personalprosesser

Visma Sign hjelper deg å minimere papirarbeidet, slik at du kan frigjøre ressurser til viktigere ting innen HR, slik som personalutvikling og rekruttering av ansatte med riktig kompetanse. Det er for eksempel enkelt å skrive under på arbeidsavtaler, siden du kan invitere alle parter samtidig til å signere. Du kan også bestemme rekkefølgen på hvem som skal signere først.

Alle opplysningene lagres i det digitale arkivet i henhold til de fastsatte innsynsrettighetene.

Opprett en Visma Sign-konto

Digitaliser HR-dokumenter

HR-dokumenter kan signeres på en fleksibel måte, og avtaler kan enkelt bekreftes selv der hvor partene er langt unna hverandre. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har god tilgang på avtalen.

Arbeidsavtale

Arbeidsavtaler kan behandles med fleksibilitet, og nye avtaler kan godkjennes på en enkel måte. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har god tilgang på avtalen.

Arbeidsattester

Utsted elektroniske attester. Arbeidstakeren har attesten sin i det digitale arkivet, og bedriften sparer tid på å slippe å skrive den ut og sende den i posten.

Oppsigelsesvarsler

Få underskrift på oppsigelsesvarsler uten problem.

Visma Sign hjelper deg også til å håndtere individuelle avtaler
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dette kan være avtaler om hjemmekontor, permisjoner og ferie.

Opprett en Visma Sign-konto

Ta hånd om alle dokumenter på samme sted.

Når du signerer dokumentene dine med Visma Sign, vil de alltid være lett tilgjengelig for deg. Du kan opprette mapper innad i tjenesten som passer for bedriften din, og du kan fastsette tilgangsrettigheter separat for hver enkelt mappe.

Opprett en Visma Sign-konto