Digital signering for foreninger og stiftelser

Effektiviser foreningens prosesser med digital signering

Digital signering gjør det enkelt, raskt og effektivt å forenkle administrative oppgaver.

Digital signering og arkivering = bedre kontroll på foreningen

Vi engasjerer hele tiden nye lærere og dette er en rask og sikker måte å få signert dokumentet både fra oss og mottaker. I tillegg brukes det til dokumenter som vi ønsker at ansatte skal signere at de har mottatt og lest.”

Les kundecaser >

Visma Sign

Spar tid og fokuser på det viktigste

”Skriv ut – signer – skann inn – send e-post”

Høres det kjent ut? Med Visma Sign kan du eliminere flaskehalsene ved innsamling av signaturer.

Papirarbeid sluker overraskende mange arbeidstimer. Mange av dokumentene som sendes til signering gjennom Visma Sign, signeres ferdig samme dag.

Ved hjelp av webskjema kan du effektivt samle inn og oppdatere medlemsinformasjon, siden skjemaet kan fylles inn og signeres direkte på nettsiden til organisasjonen.

Alle dokumenter lagres trygt i 7 år i arkivet som følger med Visma Sign-kontoen din. Her kan alle parter som har signert, laste ned og studere disse dokumentene i etterkant.

Organisasjoner, foreninger og stiftelser

Digital signering gjør det enkelt, raskt og effektivt å forenkle administrative oppgaver i organisasjonen.
Når du slutter å sloss med papirhauger, sparer du miljøet. I tillegg får du flere fornøyde medlemmer, siden det går raskt å fylle inn skjema.

Innsamling av medlemsinformasjon
Administrativt arbeid
Samarbeidsavtaler
Dokumentbehandling

Webskjema

Med ferdige webskjemaer som legges til på nettsiden for signering, samler du enkelt inn ny og oppdatert medlemsinformasjon i samsvar med GDPR-forskriftene. Skjemaene kan signeres på nett ved hjelp av sterk autentisering. Visma Signs skjemaverktøy gjør det enkelt å opprette nye skjemaer.

Administrativt arbeid

Møtereferater, avgjørelser, kontrakter … Det er mye å spare på å digitalisere administrative oppgaver i foreningen din. Du samler enkelt inn signaturer på forskjellige dokumenter med Visma Sign, og opptil 89 % av alle dokumenter signeres i løpet av et døgn fra signeringsforespørselen ble sendt ut.

Samarbeidsavtaler

Det blir enklere å finne nye samarbeidspartnere når du forenkler avtaleprosessen med bidragsytere, sponsorer og andre selskaper.

Dokumentbehandling

Du kan spare milevis med hylleplass på å arkivere samarbeidsavtaler, medlemsinformasjon og andre dokumenter i det digitale arkivet til Visma Sign. Alle dokumenter som er signert med Visma Sign, lagres trygt i Visma Signs arkiv i 7 år. Alle parter som har signert, har tilgang til dokumentene i etterkant.

Slik samler du inn signaturene for møteprotokollen eller samarbeidsavtalen

Opprett og send et dokument

Den som samler inn signaturene, oppretter dokumentet og sender en signeringsforespørsel i nettleseren via e-post eller SMS.

Autentisering

Underskriveren verifiserer seg med BankID. Den som samler inn signaturene, kan velge å tillate lett autentisering.

Signering

Signeringen utføres raskt og enkelt. De fleste dokumentene signeres samme dag. De signerte dokumentene ligger tilgjengelige for alle parter som har signert, i Visma Sign-arkivet i 7 år.

Hvorfor bør du velge Visma Sign?

Ta et endelig oppgjør med papirhaugen, og fokuser på organisasjonens kjerneoppgaver!

Raskt og enkelt

Visma Sign gjør det enkelt og raskt og samle inn signaturer på dokumenter.
89 % av dokumentene som sendes via Visma Sign, signeres ferdig samme dag. 2 millioner brukere har allerede signert med Visma Sign.

En trygg tjeneste

Hvert dokument og hver signatur kan spores. Visma Sign er velegnet for pålitelig håndtering og administrasjon av sensitive opplysninger. Tjenesten benyttes blant annet av forskjellige forsikringsbyråer, banker, finansieringsselskaper, helseorganisasjoner og andre bedrifter og organisasjoner som krever et høy nivå for personvern og datasikkerhet.

Juridisk bindende

I henhold til EU-direktivet er digitale signaturer juridisk bindende. Det er alltid mulig å bekrefte hvem som har signert dokumentet, når det ble signert og hva som ble skrevet under på. Digital signatur kobler digitalt sammen dokumentet og den som skal signere det. Det signerte dokumentet bekreftes med BankID eller BankID på mobil.

Vinn over papirhaugen og eliminer flaskehalsene i organisasjonens administrative prosesser