Digital signatur for protokoll

Digitale signaturer forenkler administrative oppgaver.

Hvor mye tid og kostnader kan man spare på dette?

Hvor mye tid kan du spare på administrative rutiner, for eksempel når du slipper å jakte på underskrifter på viktige dokumenter?

Overraskende mye arbeidstid som ikke gir synlig utslag, går til papirarbeid. Til og med beslutningsprosessen kan forsinkes hvis det tar lang tid å få kontakt med en nøkkelperson. Dette kan i verste fall føre til unødvendige ekstrakostnader.

I tiden vi lever i, hvor nettmøter blir mer og mer vanlig, sparer man både tid og krefter på å signere protokoller elektronisk. Man slipper dermed å skrive ut på papir, signere med penn, skanne inn dokumenter og sende som vedlegg på e-post til alle og enhver. Digitale signaturer har samme juridiske gyldighet som tradisjonelle underskrifter.

Raskere behandling av avtaler og raskere beslutningsprosesser

Beslutningstakere i bedriften kan være vanskelige å nå frem til. Du kan modernisere beslutningsprosessen ved å benytte Digitale signaturer på avtaler og dokumenter. Du når frem til mottakerne med en forespørsel via e-post eller SMS, alt etter hva tid og sted krever. Ifølge vår statistikk signeres 89 % av dokumentene i løpet av 24 timer.

Hvert eneste dokument lagres i arkivet. Du kan også sjekke status for signeringen og bestemme rekkefølgen for de som skal signere.

Digitalt arkiv

Alle dokumenter innen rekkevidde

Når bedriftens dokumenter har blitt signert med Visma Sign, har du alltid dokumentene innenfor rekkevidde i tjenestens digitale arkiv. Det er enkelt å se nærmere på dokumenter og bilag som hører til avtaler og beslutninger, på ett og samme sted, uten å måtte lete i papirmøllen.

Vi bruker Visma Sign mest til signering av møteprotokoller etter styremøter og årsmøter, men også til signering av enkelte avtaler

-Alf Halsen, spesialrådgiver, IUA Bergen

Les kundecase

Behandle dokumenter med Visma Sign

Generalforsamlinger

Hold generalforsamlingen uten å måtte skanne protokollen og sende det i posten over hele landet til alle involverte parter.

Regnskap

Elektronisk signerte regnskap kan lagres og overføres til økonomiske styringssystemer, uten at noe må skrives ut eller skannes.

Styremøter

Spar tid for styremedlemmene med digital signering av møteprotokollen. Det er også lett å finne eldre protokoller i det digitale arkivet.

Fullmakter

Gi fullmakt til andre på en rask måte samme hvor de befinner seg i landet. Last opp og send dokumentet til signering. Fullmakten er juridisk bindende så snart den er signert.

Samarbeidsavtaler

Inngå samarbeidsavtaler på en effektiv måte. Du finner alle dokumenter som har forbindelse med avtalen, på ett og samme sted.

Innkjøp

Få godkjenninger fra de rette personene i bedriften for de viktigste innkjøpene.

Vil du vite mer om hvordan du kan effektivisere administrative oppgaver?

Send en kontaktforespørsel og Visma Sign-eksperter vil kontakte deg umiddelbart.