Administrasjonsløsninger med Visma Sign

Du kan forbedre administrative rutiner og forenkle beslutningsprosessen

Opprett en Visma Sign-konto

Hvor mye tid og kostnader kan man spare på dette?

Hvor mye tid kan du spare på administrative rutiner, for eksempel når du slipper å jakte på underskrifter på viktige dokumenter?

Overraskende mye arbeidstid som ikke gir synlig utslag, går til papirarbeid. Til og med beslutningsprosessen kan forsinkes hvis det tar lang tid å få kontakt med en nøkkelperson. Dette kan i verste fall føre til unødvendige ekstrakostnader.

Raskere behandling av avtaler og raskere beslutningsprosesser

Beslutningstakere i bedriften kan være vanskelige å nå frem til. Du kan modernisere beslutningsprosessen ved å benytte elektroniske signaturer på avtaler og dokumenter. Du når frem til mottakerne med en forespørsel via e-post eller SMS, alt etter hva tid og sted krever. I følge vår statistikk signeres 89 % av dokumentene i løpet av 24 timer.

Hvert eneste dokument lagres i arkivet. Du kan også sjekke status for signeringen og bestemme rekkefølgen for de som skal signere.

Opprett en Visma Sign-konto

Digitalt arkiv

Alle dokumenter innen rekkevidde

Når bedriftens dokumenter har blitt signert med Visma Sign, har du alltid dokumentene innenfor rekkevidde i tjenestens digitale arkiv. Det er enkelt å se nærmere på dokumenter og bilag som hører til avtaler og beslutninger, på ett og samme sted, uten å måtte lete i papirmøllen.

Behandle dokumenter med Visma Sign

Generalforsamlinger

Hold generalforsamlingen uten å måtte skanne protokollen og sende det i posten over hele landet til alle involverte parter.

Regnskap

Elektronisk signerte regnskap kan lagres og overføres til økonomiske styringssystemer, uten at noe må skrives ut eller skannes.

Styremøter

Spar tid for styremedlemmene med elektronisk signering av møteprotokollen. Det er også lett å finne eldre protokoller i det digitale arkivet.

Fullmakter

Gi fullmakt til andre på en rask måte samme hvor de befinner seg i landet. Last opp og send dokumentet til signering. Fullmakten er juridisk bindende så snart den er signert.

Samarbeidsavtaler

Inngå samarbeidsavtaler på en effektiv måte. Du finner alle dokumenter som har forbindelse med avtalen, på ett og samme sted.

Innkjøp

Få godkjenninger fra de rette personene i bedriften for de viktigste innkjøpene.