Sikker signering med elektroniske signaturer

I henhold til EU-direktivet er elektroniske signaturer juridisk bindende. Det er også trygt å signere et dokument elektronisk. Det er alltid mulig å bekrefte hvem som har signert dokumentet, når det ble signert og hva som ble skrevet under på.

Juridisk bindende

I henhold til EU-direktivet er elektroniske signaturer juridisk bindende. Det er alltid mulig å bekrefte hvem som har signert dokumentet, når det ble signert og hva som ble skrevet under på. Elektronisk signatur kobler digitalt sammen dokumentet og den som skal signere det. Det signerte dokumentet bekreftes med Bank-ID eller mobil-sertifikat.

Sikker signering med identifisering og digitalt fotavtrykk

Visma Sign bruker hovedsakelig BankID. Juridisk sett er sikker identifisering det beste alternativet, siden det alltid kan bekreftes i ettertid. Du kan også benytte enklere identifisering (hvor du fysisk skriver under elektronisk) dersom du heller vil det.

Revisjonsspor

Alle dokumenter og signaturer kan lagres. Du kan til enhver tid se hvem som har signert, tidspunktet for signeringen, og hvilken signatur som mangler. Du kan til og med be om en bekreftelse på at mottakerne har lest dokumentet.

Digitalt dokumentarkiv

Visma Sign har et digitalt arkiv hvor du kan redigere mappene slik at de passer dine behov. Det går raskt og lett å finne riktige dokumenter.

En Trygg Tjenste

Opplysninger lagres trygt

Visma Sign er velegnet for pålitelig håndtering og administrasjon av sensitive opplysninger. Tjenesten benyttes blant annet av forskjellige forsikringsbyråer, banker, finansieringsselskaper, helseorganisasjoner og andre bedrifter og organisasjoner som krever et høy nivå for personvern og datasikkerhet.

VANLIGE SPØRSMÅL

 • Er en elektronisk signatur like juridisk bindende som en tradisjonell signatur?

  Ja. Det europeiske eIDAS-direktivet og nasjonal lovgivning støtter elektroniske signaturer.

  Elektroniske signaturer er tryggere og mer pålitelige enn underskrifter på et papir. Siden signeringen foregår ved sikker identifisering ved hjelp av bankkoder eller et mobil-sertifikat, kan ikke dokumentet endres i ettertid uten at dette blir oppdaget.

 • Kan en elektronisk signatur brukes som bevis i en tvist eller en straffesak?

  Ja. I både rettssaker og straffesaker utgjør et digitalt signert dokument et ubestridelig bevis på hvilke juridiske hendelser som har funnet sted, mellom hvem og når.

 • Hvordan vi samler inn og lagrer opplysninger i tjenesten.

  Visma Sign-tjenesten behandler data i samsvar med tjenestens registerbeskrivelse.

  Personnummeret som brukes for signering, lagres ikke i tjenesten i en identifiserbar form.

 • Hvor lenge blir dokumentet lagret i systemet?

  Opplysningene lagres i tjenestens digitale arkiv i 7 år uten ekstra kostnad.

 • Hvordan kan jeg stole på personvernet til Visma Sign?

  Visma Sign-tjenesten er utviklet med profesjonelle metoder og teknologier.

  Sikkerheten blir regelmessig vurdert av eksterne aktører.