Et papirløst kontor er alle regnskapsføreres drøm. En hverdag uten papirer betyr enklere arbeid for regnskapsføreren samt mer effektiv og moderne kommunikasjon mellom dine kunder og dere.

Elektronisk signering (e-signering) gir en mye behageligere måte for lesing og gjennomgåelse av viktige dokumenter som avtaler og fullmakter. Det kan brukes for alle prosesser hvor signaturer kreves for ulike dokumenter. Disse inkluderer salgskvitteringer, samt økonomiske eller andre avtaler.

I tillegg har elektronisk signering flere andre fordeler, blant annet å muliggjøre sikker identifisering som oppfylle kravene som hvitvaskingsloven stiller til kundeidentifikasjon

Forbedret kundeopplevelse og konkurransekraft

E-signering lar regnskapsfirmaer hjelpe kundene sine uavhengig av tid og sted. Det gir deg mulighet til å tilby en bedre, mer moderne tjeneste.

Hvor mange ganger i løpet av den siste måneden har du bedt en kunde om å skrive under på en fullmakt eller en avtale? Har du kanskje avtalt et fysisk møte bare for å få kundens signatur?

E-signering effektiviserer hele prosessen. De digitale dokumentene samt overføringen av disse fra kunden til regnskap forblir i elektronisk form. Kalenderen frigjøres fra møter hvor det eneste målet er å få kundens signatur på dokumenter, og da kan regnskapsføreren bruke tiden på viktigere ting enn å håndtere kvitteringer og lete etter dokumenter.

Hvilke dokumenter kan signeres elektronisk?

Kunder kan bruke elektronisk signering for fullmakter, avtaler, kvitteringer, regnskap og andre forretningsavtaler.

Salgskvitteringer og kjøpsbeviser kan også enkelt signeres elektronisk. For eksempel kan en leiekontrakt som kunden signerer elektronisk enkelt overføres som et bilag til regnskapet.

Samle inn fullmakter med webskjemaer

Det er mye enklere for regnskapsfirmaer å opprette og samle inn arbeidskrevende fullmakter fra kundene ved hjelp av elektronisk signering.

Et webskjema for elektronisk signering lar regnskapsføreren opprette et fullmaktsskjema som sendes til kunden for signering. Webskjemaer kan også brukes til å lage enklere salgskvitteringer og kontrakter.

Vil du vite mer om bruk av elektroniske signaturer for regnskapsfirmaer? Send oss en forespørsel, så kontakter vi deg så raskt vi kan.


Kai Ahteela jobber med Visma Sign og kombinerer hans lang erfaring innen økonomistyring, pengeoverføring og dokumenthåndtering. Kai er spesielt begeistret for teknologiske løsninger som gjør hverdagen lettere.